Háskóli Íslands

Lögberg - Rit Lagastofnunar HÍ

Lögberg - kápaÁkveðið var að undirstrika breytta stefnu Lagastofnunar sem ákveðin var árið 2003 með útgáfu safnrits fræðagreina eftir kennara Lagadeildar Háskóla íslands.

Í ritstjórn eru stjórnarmenn í Lagastofnun en þeir eru prófessorarnir Viðar Már Matthíasson og Stefán Már Stefánsson ritstjórar, Björn Þ. Guðmundsson og Páll Sigurðsson auk Ara Karlssonar laganema, sem er fulltrúi Orators, félags laganema.

Öllum kennurum við Lagadeild, þ.e. bæði fastráðnum kennurum og stundakennurum, var gefinn kostur á að kynna rannsóknir sínar með grein í ritinu. Viðbrögð urðu framar öllum vonum.

Efni greinanna í ritinu er afar fjölbreytt og spannar mörg mikilvæg svið lögfræðinnar. Það er afrakstur rannsókna, sem höfundar greinanna hafa sinnt, og bera því glöggt merki, hvað rannsóknarverkefni í lögfræði eru í raun margvísleg.

Ritið er tileinkað Sigurði Líndal, fyrrverandi prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands Sigurður var formaður stjórnar Lagastofnunar í 25 ár og eru honum þökkuð störf hans í þágu stofnunarinnar.

 

Í ritinu eru greinar eftir 23 kennara deildarinnar sem eru:

Aðalheiður Jóhannesdóttir
Alþjóðlegar skuldbindingar um loftslagsbreytingar og íslenskur réttur:
Umfjöllun með áherslu á útstreymisheimildir og viðskipti með þær.

Björg Thorarensen
Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða

Björn Þ. Guðmundsson
Valdheimild í stjórnsýslurétti

Brynhildur G. Flóvenz
Réttaröryggi fatlaðra á Íslandi

Davíð Þór Björgvinsson
Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um mannréttindasáttmála Evrópu

Dóra Guðmundsdóttir
Jafnræðisreglan og áhrif hennar á lagareglur um frjálsa för fólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES)

Eiríkur Tómasson
Hlutverk verjanda, réttindi hans og skyldur

Elín Blöndal
Alþjóðavinnumálastofnunin og áhrif samþykkta hennar á íslenskan rétt

Hafdís Ólafsdóttir
Mat á því hvort villast megi á vörumerkjum
- Sjónarmið við skráningu lyfseðilsskyldra lyfja -

Helgi Sigurðsson
Lánssamningar

Hjördís Halldórsdóttir
Tölvupóstur starfsmanna og einkalífsvernd

Hrafnkell Óskarsson
Notkun söluveðs í viðskiptum birgja

Jónas Þór Guðmundsson
Afstaða dómstóla til sönnunargildis máldaga varðandi eignarrétt á landi

Jónatan Þórmundsson
Staðreyndavilla og Abberatio ictus

Ólafur Jóhannes Einarsson
Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga

Páll Hreinsson
Meðalhófsregla stjórnsýslulaga

Páll Sigurðsson
„Lögbókargreinar er leiðréttingar þurfa“
Um hugleiðingar og tillögur Þorsteins sýslumanns Magnússonar varðandi
endurskoðun Jónsbókar

Pétur Leifsson
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og réttur ríkja til að beita vopnavaldi
samkvæmt reglum þjóðaréttarins

Ragnheiður Bragadóttir
Kynferðisbrot skv. 196. gr. hgl.

Róbert R. Spanó
Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar um bann við ómannúðlegri eða
vanvirðandi meðferð eða refsingu

Skúli Magnússon
Íslensk fiskveiðistjórn og réttur eigenda sjávarjarða til fiskveiða

Stefan Már Stefánsson
Vandi smáþjóða í evrópsku samstarfi

Viðar Már Matthíasson
Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is