Háskóli Íslands

Vátryggingaréttur

Tími:

17. og 19. nóvember 2015, kl. 16:30-19:30.

12. og 14. janúar 2016, kl. 16:30-19:30.

16. og 18. febrúar 2016, kl. 16.30-19.30.

Skráningarfrestur: Til og með 11. nóvember 2015.
Kennari: Viðar Már Matthíasson hæstaréttardómari.
Staðsetning:  Stofa 106 í Odda 16. feb. og stofa 201 í Lögbergi 18. feb.
Verð: kr. 45.000.-

                                Skráning hér -  Námskeiðið er fullbókað.
                                Þeir sem vilja fara á biðlista geta sent tölvupóst á
                                lagastofnun@hi.is
 

Um námskeiðið
Fyrst verður fjallað almennt um vátryggingarétt og helzu þætti greinarinnar. Þá verður gerð grein fyrir helztu einkennum laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 og á hvaða hátt þau eru frábrugðin eldri lögum. Lýst er efnisskipan laganna og hvers vegna megi segja að þau séu grundvöllur nýrrar réttarframkvæmdar í vátryggingarétti.

Mestur hluti námskeiðsins fer þó í að fjalla ítarlega um ýmis hagnýt álitaefni á sviði vátryggingaréttar, bæði efni úr lögum nr. 30/2004 og álitaefni sem tengjast einstökum tegundum vátrygginga.

Markhópur
Námskeiðið er einkum ætlað fyrir þá sem vinna að skaðabótamálum og málum á sviði vátryggingaréttar, hvort sem er á lögmannsstofum, hjá vátryggingafélögum, dómstólum eða á öðrum vettvangi. 

Fjallað verður sérstaklega um eftirfarandi atriði og farið yfir nýjustu dóma á þeim vettvangi:

-Upplýsingaskyldu vátryggingartaka við töku vátryggingar bæði á sviði skaðatrygginga og persónutrygginga.

-Tilkynningarskyldu félagsins og vátryggingartaka og fresti til að sinna þeirri skyldu.

-Varúðarreglur í vátryggingarétti og það sem nefnt hefur verið hlutlægar ábyrgðartakmarkanir.

-Nokkur meginatriði ábyrgðartrygginga, meðal annars rétt tjónþola til að hafa uppi beina kröfu á hendur félaginu og hvaða mótbárur félagið getur haft uppi gegn tjónþola.

-Sérstöðu starfsábyrgðartrygginga, sem almennt eru lögbundnar tryggingar.

-Slysatryggingu ökumanns samkvæmt umferðarlögum nr. 50/1987 og um slysatryggingu sjómanna, sem er sérstök meðal slysatrygginga launþega.

-Stuttlega um aðrar slysatryggingar, þ.e. hefðbundnar slysatryggingar launþega og frítímaslysatryggingar, einkum verður fjallað um slysahugtakið í þessum tryggingum.

-Loks verður fjallað um gagnvirk áhrif skaðabótaréttar og vátryggingaréttar, einkum tilvik þar sem tjóni er valdið með skaðabótaskyldum hætti á vátryggðum hagsmunum og hvaða áhrif það hefur á skaðabótarétt og hugsanlegan rétt til endurkröfu vátryggingafélaga.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is