Um Lagastofnun

Lagastofnun Háskóla Íslands er vísindaleg rannsóknastofnun sem starfrækt er af Háskóla Íslands og heyrir undir Lagadeild.

Samkvæmt 2. gr. reglnanna er hlutverk Lagastofnunar einkum að: 

  • efla tengsl rannsókna og kennslu og samhæfa rannsóknir í lögfræði sem unnið er að við Háskóla Íslands 
  • styðja kennslu og þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og veita nemendum í framhaldsnámi aðstöðu og búnað til rannsóknarstarfa eftir því sem kostur er
  • stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila á sviði lögfræði og sterkum tengslum við atvinnu- og þjóðlíf
  • sinna lögfræðilegum þjónustuverkefnum 
  • gefa út og kynna niðurstöður rannsókna í lögfræði
  • veita fræðslu og ráðgjöf varðandi lögfræðileg málefni
  • gangast fyrir námskeiðum og fyrirlestrum í lögfræði
  • safna gögnum um lögfræðileg efni, varðveita þau og veita aðgang að þeim til vísindalegrar úrvinnslu
Image
""

Stjórn og starfsfólk

Stjórn Lagastofnunar er skipuð fjórum kennurum lagadeildar auk eins fulltrúa nemenda, sem tilnefndur er af Orator, félagi laganema. 

 

Stjórn Lagastofnunar 2021-2023

Kristín Benediktsdóttir, dósent, formaður 
Eyvindur G. Gunnarsson, prófessor
Eyvindur G. Gunnarsson, prófessor, varaformaður
Hafsteinn Þór Hauksson, dósent
Hafsteinn Þór Hauksson, dósent
Hrefna Friðriksdóttir, prófessor
Hrefna Friðriksdóttir, prófessor
Silja Rán Arnarsdóttir, lögfræðingur

 

Stofnunin hefur verið starfrækt frá árinu 1974 og starfar eftir reglum frá árinu 2010.

Reglur Lagastofnunar frá árinu 2010.