Skýrslur og álitsgerðir

Lagastofnun tekur að sér þjónusturannsóknir m.a. fyrir Alþingi, ráðuneyti, stofnanir og fagfélög, og skilar umfjöllun og niðurstöðum í formi álitsgerða og skýrslna. 

Misjafnt er hvort skýrslurnar séu birtar á heimasíðu Lagastofnunar og fer það eftir samkomulagi við kaupanda þjónustu hverju sinni.

Eftirfarandi eru dæmi um birtar eldri skýrslur og álitsgerðir: