Lögberg - Rit Lagastofnunar HÍ

Um er að ræða safnrit greina eftir fræðimenn við Lagadeild Háskóla íslands. Efni greinanna í ritinu er afar fjölbreytt og spannar mörg mikilvæg svið lögfræðinnar.

Ritið er tileinkað Sigurði Líndal, fyrrverandi prófessor við Lagadeild. Sigurður var formaður stjórnar Lagastofnunar í 25 ár og eru honum þökkuð störf hans í þágu stofnunarinnar.

Ritstjórn skipuðu Viðar Már Matthíasson, Stefán Már Stefánsson Björn Þ. Guðmundsson, Páll Sigurðsson og Ari Karlsson.

Í ritinu eru eftirtaldar greinar:

Aðalheiður Jóhannesdóttir
Alþjóðlegar skuldbindingar um loftslagsbreytingar og íslenskur réttur: Umfjöllun með áherslu á útstreymisheimildir og viðskipti með þær.

Björg Thorarensen
Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða

Björn Þ. Guðmundsson
Valdheimild í stjórnsýslurétti

Brynhildur G. Flóvenz
Réttaröryggi fatlaðra á Íslandi

Davíð Þór Björgvinsson
Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um mannréttindasáttmála Evrópu

Dóra Guðmundsdóttir
Jafnræðisreglan og áhrif hennar á lagareglur um frjálsa för fólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES)

Eiríkur Tómasson
Hlutverk verjanda, réttindi hans og skyldur

Elín Blöndal
Alþjóðavinnumálastofnunin og áhrif samþykkta hennar á íslenskan rétt

Hafdís Ólafsdóttir
Mat á því hvort villast megi á vörumerkjum - Sjónarmið við skráningu lyfseðilsskyldra lyfja -

Helgi Sigurðsson
Lánssamningar

Hjördís Halldórsdóttir
Tölvupóstur starfsmanna og einkalífsvernd

Hrafnkell Óskarsson
Notkun söluveðs í viðskiptum birgja

Jónas Þór Guðmundsson
Afstaða dómstóla til sönnunargildis máldaga varðandi eignarrétt á landi

Jónatan Þórmundsson
Staðreyndavilla og Abberatio ictus

Ólafur Jóhannes Einarsson
Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga

Páll Hreinsson
Meðalhófsregla stjórnsýslulaga

Páll Sigurðsson
„Lögbókargreinar er leiðréttingar þurfa“
Um hugleiðingar og tillögur Þorsteins sýslumanns Magnússonar varðandi endurskoðun Jónsbókar

Pétur Leifsson
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og réttur ríkja til að beita vopnavaldi samkvæmt reglum þjóðaréttarins

Ragnheiður Bragadóttir
Kynferðisbrot skv. 196. gr. hgl.

Róbert R. Spanó
Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar um bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu

Skúli Magnússon
Íslensk fiskveiðistjórn og réttur eigenda sjávarjarða til fiskveiða

Stefan Már Stefánsson
Vandi smáþjóða í evrópsku samstarfi

Viðar Már Matthíasson
Gallahugtak laga um fasteignakaup nr. 40/2002