Afmælisrit Lagadeildar

Árið 2008 gáfu Bókaútgáfan Codex og Lagastofnun út Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands í tilefni af því að þá voru liðin 100 ár frá því að lagakennsla hófst á Íslandi.

Um er að ræða safnrit sem inniheldur þrettán ítarlegar greinar á hinum ýmsu réttarsviðum eftir kennara lagadeildar á viðkomandi sviði.

Þær eru:
Aðalheiður Jóhannsdóttir
Inngangur að umhverfisrétti

Benedikt Bogason
Um öflun sönnunargagna vegna brota gegn hugverkaréttindum

Björg Thorarensen
Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla

Eiríkur Jónsson
Lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Eiríkur Tómasson
Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?

Helgi Áss Grétarsson
Úthlutun þorskveiðiheimilda 1984-2007 - Lagalegar staðreyndir eða staðalímyndir?

M. Elvira Méndez Pinedo
Deconstructing European Law - On the "Law-making power" of the European Court of Justice and the extraordinary non-retroactive effects of some historic preliminary interpretative rulings

Pétur Dam Leifsson
Yfirlit um lausn deilumála á sviði hafréttar samkvæmt Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna

Ragnheiður Bragadóttir
Frelsi eða helsi? Refsivernd fólks með þroskahömlun gegn kynferðislegu ofbeldi

Róbert R. Spanó
Deilt um lögskýringaraðferðir - Hrd. 10. desember 2007, mál nr. 634/2007(framsal sakamanns)

Trausti Fannar Valsson
Upphaf stjórnsýslumála

Viðar Már Matthíasson
Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupamálum

Þórður Sveinsson
Aðgangur að sjúkraskrám í þágu meðferðar og aðgangur sjúklinga að eigin sjúkraskrá